| Условия за ползване

  1. Задължения на страните.

1.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" се задължава:

1.1.1. да предостави на КЛИЕНТА места в мястото за настаняване в съответствие с подадената от КЛИЕНТА и потвърдена от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" заявка.

1.1.2. да предостави на КЛИЕНТА заплатените от него туристически услуги, както следва:

‐ настаняване в мястото за настаняване.

‐ използване на общите съоръжения на къщата – барбекю, басейн, трапезария, двор, паркинг с прилежащите им оборудвания.

1.2. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1.2.1. да притежава необходимите лични документи (задграничен паспорт, визи), оформени в съответствие с изискванията за посещение в България.

1.2.2. ако КЛИЕНТЪТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува самостоятелно със собствен задграничен паспорт, то той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува (ако непълнолетният пътува с един от родителите, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

1.2.3. да има медицинска застраховка за времето на пребиваване в България.

1.2.4. да заплати в пълен размер стойността на услугите, в установените от този договор срокове.

1.2.5. да спазва разпоредбите на наредба No1 на община Троян за опазване на обществения ред, а най-вече - да не се вдига шум извън къщата над определените норми. Трапезарията е звукоизолирана и вентилирана - там е позволена силна музика, но тогава не бива да бъдат отваряни външни врати и прозорци.

  1. Права на страните:

2.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не извърши плащане в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.

  1. Резервиране

3.1. Резервирането на места се осъществява въз основа на заявки в писмена форма, които КЛИЕНТЪТ изпраща в офиса на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" по факс или чрез Интернет, и които ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" потвърждава.

  1. Начин на плащане.

4.1. Плащането се извършва по електронен път чрез уебсайта на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" – www.livadeto.com – с карта (VISA, MasterCard)

4.2. След като КЛИЕНТЪТ подаде заявка, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" потвърждава в писмен вид резервацията и в срок от 3 (три) дни от момента на потвърждението, КЛИЕНТЪТ се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50 % или 100% от сумата (вж. т.4.4).

4.3. Остатъкът от сумата, дължима за услугите, КЛИЕНТЪТ заплаща на място при настаняването.

4.4. В случай, че КЛИЕНТЪТ просрочи плащането на дължимата сума в указания 3 дневен срок, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" си запазва правото да прекрати действието на настоящия договор и да откаже на КЛИЕНТА по-нататъшно обслужване.

  1. Отговорности на страните.

5.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията за пребиваване, които не зависят от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков", а именно:

- забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

- анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на КЛИЕНТА;

- загуба или повреди на багаж по време на пътуването;

- отказ на упълномощените органи да издадат виза на КЛИЕНТА.

- недопускане от страна на митническите или граничните служби на КЛИЕНТА да влезе в България или да излезе от България.

5.2. В случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, фирмата удържа заплатената до момента сума или частичен депозит.

5.3. В случай на неспазване на разпоредбите на т.1.2.5 от настоящите условия от КЛИЕНТА, той понася цялата отговорност от наложените административни наказания, наложени от контролните органи на собствениците на парцела. 

       6. Административни данни.

6.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков

       Адрес: гр.Троян, ул. Радецки 6

       ЕИК: 110541651

       МОЛ: Веселин Монков

6.2. Разплащанията могат да се извършват с карта, банков превод, пощенски запис или PayPal.


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация